Leve de grote stad

Archief categorie: Multicultureel

  Muslims in Rotterdam
21 november 2010 - Although much of the general data and conclusions sound familiar - and of course they should! - the report gives an insight in a part of the city and a group of inhabitants, which is striking. To me this report seems to reveal what may be described as a culture of poverty in Feijenoord. This culture of poverty consists in a daily life which is more about survival than about progress, with a social capital that is based on family structures and close friends, and with little cultural capital. Unemployment, poor education and low incomes are of course part of it. Lees verder...

  De uitdaging van het populisme
2 december 2009 - inleiding voor vrijdag 13 november 2009 Laat ik beginnen met een definitie. Er wordt onder populisme van alles verstaan en dan weet u in ieder geval wat ik eronder versta. Het populisme is een vorm van politiek die suggereert de... Lees verder...

  Over Homofobie en Islamfobie
23 oktober 2006 - Geachte Toehoorders, Omdat het bij islamofobie en homofobie om zulke uiteenlopende zaken gaat, heb ik me eerst de vraag gesteld: zijn het wel fobieën? Ik heb zelfs mijn oudste broer gebeld, die psychiater is en er dus wel wat van... Lees verder...

  Pot en Ketel
5 december 2005 - Dat Bisschop Wiertz van Roermond flink uithaalt naar de Islam en Turkije is niet zo verwonderlijk. Islambashing is populair in Nederland en waarom zou de bisschop niet meehuilen met de wolven in het bos? Het gaat voor de Kerk van... Lees verder...

  Stelling
24 februari 2005 - In januari van dit jaar verscheen in allerlei kranten het bericht van een vergelijkend onderzoek. Men had in een groot aantal West-Europese landen onderzocht hoe de (niet-islamitische) bevolking aankijkt tegen moslims en de Islam. Wat bleek? Nederland scoorde het hoogst... Lees verder...

  Mensen indelen
3 december 2004 - Jongeren en ouderen. Mannen en vrouwen. Rijken en armen. Zienden en blinden. Horenden en doven. Gelovigen en ongelovigen. Optimisten en pessimisten. Egoïsten en altruïsten. Homo's en hetero's. Slimmerds en dommeriken. Schoonheden en lelijkerds. Dikkerds en sprieten. Bouwers en brekers. Tevredenen... Lees verder...

  Slavernij
28 juni 2004 - Hoeveel slaven zijn er op de wereld? Ik had tot voor kort geen idee. Nu weet ik dat, volgens een conservatieve schatting, het er zevenentwintig miljoen zijn. Volgens dezelfde bron, de Rotterdamse Indiër Dinyar Godrej, is dit aantal tien keer... Lees verder...

  Waar gaat Nederland heen?
4 april 2004 - Toespraak voor de vereniging Ettaouhid in Rotterdam op 7 maart 2004. Volgens het programma zou ik het moeten hebben over 'maatschappelijke veranderingen in de toekomst'. Nu weet ik van de toekomst net zo weinig als jullie, dus heb ik aan... Lees verder...

  Beschaving
21 maart 2004 - Wat is Europa? Europa is iets tussen wat het was en wat het wordt. Wat was Europa? Europa was het toneel van twee wereldoorlogen. Het was het bloedigste continent van de twintigste eeuw. Het was ooit vol loopgraven, vol bomkraters,... Lees verder...

  Nederland is Frankije niet
22 januari 2004 - Tot op heden werden berichten over incidenten met hoofddoeken in Turkije en het optreden van de Turkse staat in die kwestie met enig onbegrip ontvangen. Nu ook de Franse staat zich met de hoofddoek heeft beziggehouden en daarin een strenge... Lees verder...

  Waardenvolle of waardenloze politiek?
12 november 2003 - Het is belangrijk dat er gesproken wordt over waarden en normen. Toen de regering in 2002 een commissie instelde om deze discussie vorm te geven, werd er wel wat lacherig gedaan. Ikzelf had dit niet, maar had wel mijn twijfels... Lees verder...

  Moskee als springplank
14 januari 2003 - De twee preken van voorgangers van de Assoenah moskee in Den Haag en van de Tawhied moskee in Amsterdam die Nova onlangs uitzond zijn een pijnlijk voorbeeld van misbruik van de Islam en van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Het... Lees verder...

  [toespraak bij Keti Koti 2000]
30 juni 2000 - Dames en Heren, Jongens en Meisjes,

Zo'n twaalf miljoen mensen werden tussen 1500 en 1850 verscheept van Afrika naar Amerika, als slaaf gekocht om aan de andere kant van de Oceaan weer als slaaf te worden verkocht, liefst met winst. Lees verder...

  Een meidentraject in het onderwijs
31 december 1992 - Emancipatie is een veelkleurig verschijnsel. Als je aparte meidenklassen in het voortgezet onderwijs bepleit, kun je te horen krijgen, dat zo "de emancipatie wel 70 jaar wordt teruggezet". Toch is de bedoeling van dit pleidooi dat bepaalde meiden in ieder... Lees verder...

  LEVE DE GROTE STAD! Immigratie en illegalen; algemene beschouwingen
8 december 1992 - De heer MEIJER (Groen Links). Mijnheer de voorzitter. Nederland is een immigratieland. Bij die constatering was ik vorig jaar gebleven en ik heb genoeg redenen met dit punt verder te gaan. Ik heb geen zin in academische discussies en ga... Lees verder...

  Vragen over de "1100 Turken"
27 oktober 1992 - De kwestie van de "1100 Turken op één adres" heeft enige maanden voor beroering gezorgd, niet alleen in Rotterdam. Herman Meijer reageerde met schriftelijke vragen, met mondelinge kritiek in de commissie Algemene Bestuurszaken, met navraag naar het antwoord op de... Lees verder...

  Verantwoordelijkheid en plicht, de aanspreekbaarheid van mensen in een "postideologische" en multiculturele samenleving
9 november 1991 - Dames en Heren, Vriendinnen en Vrienden,

Mijn verhaal heeft de wat pompeuze titel meegekregen: Verantwoordelijkheid en plicht, de aanspreekbaarheid van mensen in een "postideologische" en multiculturele samenleving. U moet daar niet van schrikken. Het gaat, zal blijken, uiteindelijk om heel gewone dingen. Ik weet niet of het u vergaat zoals mij, maar bij een "postideologische" samenleving moet ik aan iets heel anders denken dan bij een "multiculturele"; zo sterk dat het wel twee verschillende maatschappijtypen lijken. Lees verder...

  Nota De Nieuwe Rotterdammers; raadsbehandeling
13 juni 1991 - In juni 1991 besprak de gemeenteraad de nota De Nieuwe Rotterdammers. Deze nota zet een nieuwe koers uit met betrekking tot de allochtone inwoners van de stad. Centraal thema in deze koers is "inburgering".... Lees verder...