Leve de grote stad

Archief categorie: Grote Stad

  Integratie Als Misvormend Frame
28 april 2015 - Het Rotterdam waar ik in 1975 als binnenlandse migrant kwam wonen verschilt aanmerkelijk van het huidige. De stad, die altijd al de reputatie had dynamisch te zijn, heeft enkele zeer diepgaande veranderingen ondergaan. Er is veel verschoven en gemoderniseerd in... Lees verder...

  Wonen waar de zon altijd schijnt
17 mei 2013 - Er was eens een man die beweerde dat het meest invloedrijke isme van de twintigste eeuw het toerisme is. Zijn bewering kan misschien zonder omhaal op de hoop nutteloze sweeping statements worden geworpen. Mij lijkt het de moeite waard om... Lees verder...

  Waar dienen architecten voor?
17 mei 2013 - Op 22 januari gaf het college van B&W antwoord op de vragen van het raadslid Dirkse over de gang van zaken rond de Cooltower alias Baantoren. De vragen hebben betrekking op de politieke rol en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, dus... Lees verder...

  Organische ontwikkeling en precieze verantwoording
15 oktober 2012 - Twee dingen sprongen eruit toen tien jaar geleden de visitatiecommissie van de G-4 Rotterdam aandeed: de opvallende scores op het punt van sociaaleconomische achterstand en de gebrekkige in- en externe coördinatie van het gemeentelijk apparaat. Wat het eerste aangaat waren... Lees verder...

  Muslims in Rotterdam
21 november 2010 - Although much of the general data and conclusions sound familiar - and of course they should! - the report gives an insight in a part of the city and a group of inhabitants, which is striking. To me this report seems to reveal what may be described as a culture of poverty in Feijenoord. This culture of poverty consists in a daily life which is more about survival than about progress, with a social capital that is based on family structures and close friends, and with little cultural capital. Unemployment, poor education and low incomes are of course part of it. Lees verder...

  De mensen zelf
30 juni 2010 - Soms heeft het zin om te herinneren aan de oorsprong van dingen. Dat geldt zeker voor het Opzoomeren. Het schoonvegen en aanbrengen van lichtbolletjes in de Opzoomerstraat staat voor bewonersinitiatief, maar ook voor nalatigheid van overheidswege. Het vuil en de...

  Verleiding en verantwoording
22 juni 2010 - Radio Rijnmond had ooit een rubriek waarin een gastprogrammeur in de nacht van zaterdag op zondag drie uur radio mocht maken. Dat heb ik ook een keer mogen doen. Mijn zelfgekozen thema was dakloosheid en ik ging er met een... Lees verder...

  Zijn wij niet allemaal altijd ergens een vreemdeling
21 mei 2010 - Dit is deel van de voorstelling van het RCTh die op 12 september in premiere gaat onder de titel: "Zijn wij niet allemaal altijd ergens een vreemdeling"

  Populisme in de politieke praktijk
8 februari 2010 - Albertinumlezing in Nijmegen op 4 februari 2010 door Herman MeijerDames en Heren,De titel van deze lezing, populisme in de politieke praktijk, dekt hopelijk de lading. Het gaat wat mij betreft om die praktijk. Toch begin ik met een aantal theoretische...

  Twee bijzondere uitkomsten
30 november 2009 - De slotbijeenkomst in de Burgerzaal had een feestelijk karakter. Er werd iets gevierd. Wat er werd gevierd bleek bij de stemming over de stelling goede buren behandelen elkaar niet als vrienden. Door de aanwezige actieve bewoners werd deze stelling met... Lees verder...

  Westers
17 november 2008 - Im: Jij werd echt kwaad hê? Zo heb ik je nog nooit gezien. We: Ja, ik werd echt kwaad. Ik vind dat zo irritant, dat iets ineens 'typisch westers' heet. Alsof je achteloos miljoenen mensen op één hoop kunt vegen.Hoezo,... Lees verder...

  Abortus
20 februari 2006 - Wethouder Marianne van den Anker van Leefbaar Rotterdam wil af van "het taboe op gedwongen abortussen bij verslaafde ouders, verstandelijk gehandicapte ouders en (Antilliaanse) tienermoeders." Er moet onder dwang geaborteerd kunnen worden, om te voorkomen dat kinderen mishandeld worden en... Lees verder...

  Monoloog
29 juni 2005 - Bijdrage van Herman aan de Binnenwegmonologen, die deze maand gespeeld zijn door het Rotterdams Centrum voor Theater (www.rcth.nl) Een individuele theaterreis met 61 spelers die monologen van 35 bekende en onbekende Rotterdamse schrijvers spelen op onbekende plekken achter de gevels... Lees verder...

  De Koning en de Profeet
17 mei 2004 - Er was eens een koning in een stad die een slechte naam had - in ieder geval dacht die koning dat. Er waren veel zwervers en vreemd volk uit andere delen van het rijk en zelfs van daarbuiten. Ze kwamen... Lees verder...

  Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie
12 november 2001 - Toespraak bij het oprichtingssymposium van de Rotterdamse Raad voor Levensbeschouwing en Religie Lees verder...

  Het fatsoen van Herman Meijer
17 mei 2000 - Stadsetiquette. Specifieke arrangementen. Woonstadbeleid. Spraakmakende ideeën uit de koker van de Rotterdamse GroenLinks-wethouder Herman Meijer. Volgens Meijer gaat de culturele beïnvloeding tussen etnische groepen veel dieper dan Paul Scheffer en Paul Schnabel in het recente debat over de multiculturele samenleving... Lees verder...

  Waar bemoeien we ons mee?
3 november 1999 - Sociaal Investeren: Hart van de Rotterdamse Wijkaanpak Een Sterke Stad met "Wijken van Waarde, dat doel heeft de Rotterdamse gemeenteraad zich gesteld in de "Stedelijke Visie 2010: Rotterdam op koers". De Raad geeft hiermee blijk van een optimistische visie op... Lees verder...