Leve de grote stad

Archief categorie: Geloof

  KYRIE
15 mei 2016 - uitgesproken in de Bergsingelkerk, Rotterdam, 15 mei 2016... Lees verder...

  Gelijke behandeling op een ongelijk speelveld
1 februari 2013 - Op 1 december vorig jaar hielden RozeLinks en de Linkerwang een dialoogdag rond de driehoek religie, politiek en homoseksualiteit. Een driehoek onder spanning. Twee casussen stonden centraal: die van een leraar aan een vrijgemaakt-gereformeerde school, ontslagen wegens samenwoning met een... Lees verder...

  Democratie als cultus (boekbespreking)
19 augustus 2011 - Onder een groot deel van de politicologen is het allang gebruikelijk om het bestaan van parlementaire democratieën als een historisch onontkoombaar en voldongen feit aan te nemen. In zijn boek besteedt Terpstra aan deze stroming de nodige aandacht, maar zijn... Lees verder...

  Ongewenste intimiteiten
30 mei 2011 - Sinds de eerste onthullingen door WikiLeaks is een interessante discussie ontstaan over de agenda van de onthuller. De voorlopige uitkomst is dat Julian Assange door het inschakelen van gerenommeerde media ruim baan wil maken voor serieuze onderzoeksjournalistiek. Toch blijkt hij... Lees verder...

  De ander heb je niet bedacht
19 mei 2011 - Een dialoog verschuift iets bij de deelnemers. Dat gebeurt doordat de deelnemers aan elkaar in zekere zin 'in hun geheel' verschijnen. Het gaat niet om doelgerichte uitwisseling van specifieke informatie. Ook niet om het kennisnemen van andermans 'standpunten' of meningen.... Lees verder...

  Muslims in Rotterdam
21 november 2010 - Although much of the general data and conclusions sound familiar - and of course they should! - the report gives an insight in a part of the city and a group of inhabitants, which is striking. To me this report seems to reveal what may be described as a culture of poverty in Feijenoord. This culture of poverty consists in a daily life which is more about survival than about progress, with a social capital that is based on family structures and close friends, and with little cultural capital. Unemployment, poor education and low incomes are of course part of it. Lees verder...

  Over Homofobie en Islamfobie
23 oktober 2006 - Geachte Toehoorders, Omdat het bij islamofobie en homofobie om zulke uiteenlopende zaken gaat, heb ik me eerst de vraag gesteld: zijn het wel fobieën? Ik heb zelfs mijn oudste broer gebeld, die psychiater is en er dus wel wat van... Lees verder...

  Doe niet als de Farizeeërs
12 oktober 2006 - Eerst dacht ik dat ik het niet goed zag. Het leek wel een gospelkoortje, daar naast Jan. Ik las de krant en, het wás een gospelkoortje. De SP gaat op de relitour. Ik werd meteen besprongen door een oercalvinistische reflex,... Lees verder...