Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Integratie als terugval
28 april 2015

Nadat Rotterdam vier jaar lang een gemeentebestuur had dat zei dat we 'de integratie voorbij' waren, zitten we nu met een college dat weer een integratienota uitbrengt. Ik heb dit stuk gelezen en kan Nourdin el Ouali en Aydin Peksert alleen maar bijvallen. Over welke stad gaat dit?

Over welke stad gaat dit? denk je bij het lezen, en van wanneer?
Neem dit citaat: : "In de wijken waar veel migranten wonen, voelen de oorspronkelijke bewoners van de wijk zich niet meer thuis en hebben ook migranten steeds vaker het gevoel niet welkom te zijn." Dertig jaar geleden, in 1985, werden zulke teksten geschreven.

Toen dacht men nog over 'migranten' die terug zouden keren naar hun land van herkomst.
In de nota wordt dit woord gebruikt voor nieuwkomers uit het buitenland, maar net zo makkelijk voor "jonge vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst". En dan die 'oorspronkelijke bewoners', wie zijn dat?

In een stad waar men gemiddeld eens in de zeven à tien jaar verhuist, is dat een heel kleine groep, die in de praktijk inmiddels in meerderheid 'allochtoon' (maar als Rotterdammer dus autochtoon) is.

De hele gedachtegang van de nota is die van Hollandse autochtonen die in de situatie van een vorige eeuw zijn blijven steken. Een gemeentebestuur dat dit gezichtspunt tot het zijne maakt, is kennelijk slecht geïntegreerd in het hedendaagse Rotterdam. Het beleid dat wordt voorgesteld is een selectieve greep uit achterstandsbeleid, inburgering, antidiscriminatie en antiradicalisering.

Wat ontbreekt is beleid met oog voor de feitelijke diversiteit en al haar kansen voor onze stad. En heel curieus: geen woord over het tegendeel van integratie, namelijk segregatie. Dus niets over witte en zwarte scholen en de belangrijkste oorzaak: witte vlucht. Met deze nota maakt het bestuur een ernstige terugval en is niemand gebaat.

Herman Meijer

Rotterdammer sinds 1975

(dit artkel werd geschreven als ingezonden brief, als reactie op een artikel in het Algemeen Dagblad, .. april 2015)