Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Late reactie
6 september 2009

Pas onlangs kreeg ik het KN van 26 juni onder ogen, mij door u speciaal toegezonden met het oog op een opiniestuk met de titel De atheïstische seksagenda. De reden van toezending zal zijn dat ik in dat artikel wordt genoemd en hoe! Ik mag daar figureren als pedofiel en atheïst die meewerkt aan een "seculiere seksuele strategie" bedoeld om jonge christenen te "herprogrammeren."  Het is dat de redactie op deze pagina meldt dat de afgedrukte opinie niet noodzakelijk de hare is, anders was een klacht bij de Raad voor de Journalistiek wel het minste wat ik moest doen. Wat de inhoud van de tekst betreft wil ik er dit over zeggen. Mijn partij, GroenLinks, en ikzelf zijn voor handhaving van artikel 23 van de Grondwet, dus voor de mogelijkheid van bijzonder onderwijs. Wij zijn ook voor een goed geformuleerd recht van kinderen op seksuele vorming die hun kans biedt op een gezonde ontwikkeling. Daarbij hoort zowel een positieve relatie tot het eigen lichaam als een evenwichtige verhouding tot anderen. Dat opgroeiende kinderen en pubers daarbij enige experimenteerruimte gelaten moet worden lijkt mij, al ben ik noch pedofiel noch atheïst, erbij te horen. Het is gênant dat de kennelijk katholieke schrijvers een vermeend probleem van D66 met pedofiele leden durven opvoeren, waar de katholieke kerk al honderden miljoenen aan schadevergoeding kwijt is voor kindermisbruik door priesters. Kennelijk verhindert de balk in het eigen oog niet de splinter in dat van anderen te zien. Maar behalve gênant is het ook tekenend. Men heeft geen enkel oog voor de negatieve keerzijden van een repressieve seksuele moraal, waarvan dat misbruik er slechts één is. Leden van linkse partijen pleiten niet voor niets voor een goede seksuele vorming in het onderwijs.

Herman Meijer
Oud-voorzitter GroenLinks

Brief aan de redactie van het Katholiek Nieuwsblad
Rotterdam, 6 september 2009

Het opinieartikel waar Herman Meijer in de brief op reageert is niet vindbaar op de website van Katholiek Nieuwsblad, maar kan wel gevonden worden op bitterlemon.eu.