Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Autochtonenprobleem
28 februari 2004

In de Geleenbeek in Limburg zijn drie met kogels doorzeefde lichamen gevonden. Het zijn gedode Hells Angels. De politie zoekt in die kringen en krijgt te horen dat de familie hier geen prijs op stelt. Medewerkers van schrijvende pers en televisie die ter plekke komen kijken krijgen klappen. Als het aan de Hells Angels lag zou er geen publieke aandacht zijn voor deze zaak, zou geen publieke dienst, geen overheidsinstantie, zich ermee bemoeien. Zij zouden zelf de zaak onderzoeken, de schuldigen opsporen, beoordelen en berechten. Hells Angels zijn stuk voor stuk autochtone Nederlanders. Toch gedragen zij zich niet als staatsburgers met een gewone relatie tot het openbaar gezag. Wordt het geen tijd om de vraag op te werpen of dit iets te maken heeft met hun cultuur? Komt het misschien door hun godsdienst? Deugt er iets niet in hun opvoeding? Heeft de burgemeester de Nederlandse gemeenschap al opgeroepen om er iets aan te doen? Niet alle Nederlanders zijn Hells Angels, zult u zeggen. Nee, maar het is wel opvallend dat ze onder andere groepen nauwelijks voorkomen! Kan de pastoor niets aan hun integratie doen? Hebben ze dan niets meegekregen van de hier geldende normen en waarden? Waarschijnlijk is er sprake van eerwraak. En zulke mensen grijpen erg makkelijk naar vuurwapens.

Hells Angels zijn geen allochtonen en dus worden zulke vragen niet opgeworpen. Er ontstaat geen hype en er worden geen wilde verbanden geconstrueerd. Gelukkig niet. Of eigenlijk jammer. Want als we serieus zulke vragen bij de Hells Angels zouden stellen, kwamen we er misschien achter dat niet etnische afkomst bepalend is voor criminaliteit, maar dat sociaal isolement, wantrouwen tegen de overheid, afkeer van openbaarheid, alternatieve groepscodes, ontwortelde vrijheidsliefde, ontaarde stoerheid - kortom de vrijstaat als ideaal - heel geschikt zijn om de misdaad tot bloei te brengen.

Herman Meijer

Dit artikel verscheen in het maartnummer van Reveil