Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Eigen verantwoordelijkheid
23 september 2003

Kun je mensen verantwoordelijker maken door hun geld af te pakken?
Gaat iemand meer verantwoordelijkheid nemen als hij minder te besteden heeft?
Wordt een oude vrouw verantwoordelijker als haar dokter duurder wordt?
Worden door duurdere pillen mensen verantwoordelijker wezens?
Neemt wie minder pillen neemt meer verantwoordelijkheid?

Wordt huren meer verantwoord bij minder huursubsidie?
Zijn armere huurders verantwoordelijker dan rijkere?
Of zijn juist rijke huurders, die minder subsidie krijgen, meer verantwoordelijk?
Neemt een werkloze met een lage uitkering meer voor z'n verantwoording dan een met een hoge?
Vindt een werkloze met een lage uitkering eerder een baan dan een met een hoge?

Gaan mensen wier tandarts niet meer wordt vergoed beter poetsen?
Krijgen werklozen van 57,5 jaar weer een baan door verantwoordelijker werkgevers?
Gaan mensen door meer spitsstroken en meer asfalt minder autorijden?
Gaan mensen door minder sportsubsidies meer sporten?
Gaan mensen met minder welzijnswerk meer om elkaar geven?
Gaan slechter betaalde leraren beter lesgeven?
Krijgen tienermeiden zonder pilvergoeding minder snel een kind?

Kweekt een onverantwoordelijke overheid verantwoordelijke burgers?

Herman Meijer